Pharmaton Fizzi
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: Chiết xuất Nhân sâm G115 Pharmaton tiêu chuẩn hóa điều chỉnh đến 4% Nhân sâm 40mg, vit C 60mg, vit E 10mg, vit PP 18mg, beta caroten 2mg, vit D 200IU, vit B1 1.4mg, vit B2 1.6mg, vit B6 2mg, acid folic 0.2mg, biotin 0.15mg, vit B12 1mcg, Ca 100mg, Mg 40mg, Fe 10mg, Zn 1mg, Cu 0.5mg, Se 0.05mg.
Phân loại ATC
A11JB - Vitamins with minerals ; Used as dietary supplements.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in