Pracetam

Pracetam

piracetam

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin cơ bản
Thành phần
Piracetam.
Phân loại ATC
N06BX03 - piracetam ; Belongs to the class of other psychostimulants and nootropics.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Pracetam Viên nén bao phim 1200 mg
Trình bày/Đóng gói
100's;10's
Dạng bào chế
Pracetam Viên nén bao phim 400 mg
Trình bày/Đóng gói
10 × 10's;6 × 10's
Dạng bào chế
Pracetam Viên nén bao phim 800 mg
Trình bày/Đóng gói
1 × 100's;6 × 15's;9 × 10's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in