Pregestimil
Thông tin cơ bản
Thành phần
Sirô glucose, dầu thực vật (dầu dừa nguồn triglycerides chuỗi trung bình (15.2%), dầu đậu nành, dầu Hướng dương giàu oleic), đạm casein thủy phân (toàn phần), bột bắp tinh chế, canxi phosphate, canxi citrate, kali citrate, kali chlorid, dầu từ đơn bào (nguồn ARA từ mortierella alpina và nguồn DHA từ crypthecodinium cohnii), L-cystine, L-tyrosine, natri L-ascorbate, choline chlorid, natri citrate, inositol, oxyt magiê, L-tryptophan, sắt sulphat, taurine, dl-alpha-tocopheryl acetate, L-carnitine, kẽm sulphat, axit ascorbic, nicotinamide, canxi pantothenat, đồng sulphat, vit A, mangan sulphat, vit B1, vit B2, vit D, vit B6, natri iodide, axit folic, natri molybdate, crôm chlorid, vit K, biotin, natri selenite, vit B12.
Phân loại ATC
V06DA - Carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations ; Used as general nutrients.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in