Progynova

Progynova

Nhà sản xuất:

Bayer AG

Nhà tiếp thị:

Bayer (South East Asia)
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: Estradiol valerate 2 mg.
Cách dùng
Nên dùng cùng với thức ăn.
Phân loại ATC
G03CA03 - estradiol ; Belongs to the class of natural and semisynthetic estrogens used in estrogenic hormone preparations.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Progynova Viên bao đường 2 mg
Trình bày/Đóng gói
1 × 28's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in