Protopic

Protopic Tương tác

tacrolimus

Nhà sản xuất:

Astellas

Nhà tiếp thị:

LEO
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Thuốc mỡ tacrolimus được dùng bôi tại chỗ trên da. Chưa nghiên cứu việc sử dụng đồng thời thuốc mỡ tacrolimus với các chế phẩm dùng trên da khác, và với liệu pháp điều trị bằng tia tử ngoại.
Nên tránh sử dụng đồng thời thuốc mỡ tacrolimus với liệu pháp điều trị với UVA, UVB hoặc kết hợp với psoralen (PUVA).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in