Recormon

Recormon Bảo quản

epoetin beta

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản trong tủ lạnh (2oC-8oC).
Giữ bơm tiêm đóng sẵn trong hộp kín, tránh ánh sáng.
Vì mục đích dùng ngoại trú, bệnh nhân có thể lấy ra khỏi tủ lạnh và bảo quản ở nhiệt độ phòng (không quá 25oC) một lần duy nhất trong thời gian tối đa 3 ngày.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in