Recormon

Recormon Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

epoetin beta

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Có thai và cho con bú
Các thử nghiệm trên động vật không ghi nhận tác động trực tiếp hoặc gián tiếp gây hại cho sự có thai, phát triển của phôi và bào thai, sinh đẻ và phát triển sau sinh (xem mục ''Các dữ liệu an toàn tiền lâm sàng'').
Với epoetin beta, tất cả các thông tin về an toàn liên quan đến Recormon trong quá trình mang thai được ghi nhận từ kinh nghiệm thu được sau khi thuốc được lưu hành. Phân tích dựa trên các dữ liệu sau khi thuốc được lưu hành cho thấy không có bằng chứng về mối liên quan của Recormon với các tác động có hại cho sự mang thai, phát triển phôi và bào thai hoặc sau khi sinh. Tuy nhiên do còn thiếu dữ liệu nghiên cứu lâm sàng, cần thận trọng khi chỉ định cho phụ nữ mang thai.
Chuyển dạ và sinh con
Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác động có hại trực tiếp hay gián tiếp tới sự có thai, phát triển của phôi và bào thai, sinh đẻ và phát triển sau sinh (xem mục ''Các dữ liệu an toàn tiền lâm sàng'').
Với epoetin beta, tất cả các thông tin về an toàn liên quan đến Recormon trong quá trình mang thai được ghi nhận từ kinh nghiệm thu được sau khi thuốc được lưu hành. Không có bằng chứng về tác động có hại cho quá trình chuyển dạ và sinh con được ghi nhận. Tuy nhiên do còn thiếu dữ liệu nghiên cứu lâm sàng, cần thận trọng khi chỉ định cho phụ nữ mang thai khi chuyển dạ.
Bà mẹ cho con bú: Kinh nghiệm về sử dụng thuốc ở người cho con bú còn hạn chế. Erythropoietin nội sinh được bài tiết qua sữa và được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa của trẻ sơ sinh. Quyết định nên tiếp tục hay ngừng cho bú hoặc tiếp tục hay ngừng điều trị với epoetin beta cần được cân nhắc dựa trên các lợi ích cho em bé khi bú mẹ và lợi ích của epoetin beta cho người mẹ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in