Redditux

Redditux

rituximab

Nhà sản xuất:

Dr. Reddy's Lab.

Nhà phân phối:

Hoang Duc
Thông tin cơ bản
Thành phần
Rituximab.
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích / Thuốc chống thấp khớp có cải thiện bệnh trạng
Phân loại ATC
L01FA01 - rituximab ; Belongs to the class of CD20 (Clusters of Differentiation 20) inhibitors. Used in the treatment of cancer.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Redditux Dịch truyền đậm đặc 100 mg
Trình bày/Đóng gói
10 mL x 1's
Dạng
Redditux Dịch truyền đậm đặc 500 mg
Trình bày/Đóng gói
50 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in