Refix-550

Refix-550

rifaximin

Nhà sản xuất:

RV Life Sciences

Nhà tiếp thị:

RV Group
Thông tin cơ bản
Thành phần
Rifaximin.
Cách dùng
Có thể dùng lúc đói hoặc no.
Phân loại MIMS
Các loại kháng sinh khác
Phân loại ATC
A07AA11 - rifaximin ; Belongs to the class of antibiotics. Used in the treatment of intestinal infections.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Refix-550 Viên nén bao phim 550 mg
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in