Ridne-35

Ridne-35 Tương tác

cyproterone + ethinylestradiol

Nhà sản xuất:

Haupt Pharma

Nhà tiếp thị:

Stragen Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Các thuốc gây cảm ứng enzym gan như các barbiturate, primidon, phenobarbital, phenytoin, phenylbutazon, rifampicin, carbamazepin và griseofulvin có thể làm giảm hiệu quả tránh thai của Ridne-35. Đối với phụ nữ phải điều trị lâu dài với các thuốc gây cảm ứng enzym gan nên dùng thêm biện pháp tránh thai khác. Việc sử dụng kháng sinh cũng có thể làm giảm hiệu quả tránh thai của Ridne-35 do làm thay đổi chu trình gan-ruột. Phụ nữ đang dùng các thuốc gây cảm ứng enzym và kháng sinh phổ rộng nên dùng thêm biện pháp tránh thai không chứa hormon (không dùng biện pháp tránh thai bằng cách đo nhiệt độ hoặc tính vòng kinh) trong thời gian dùng thuốc và cho đến 7 ngày sau khi ngừng uống thuốc. Nếu vỉ thuốc tránh thai hết trong thời gian đang sử dụng thêm một biện pháp tránh thai khác, nên bắt đầu uống vỉ thuốc tránh thai tiếp theo và không có thời gian ngừng uống thuốc thông thường. Trong trường hợp này, sẽ không có kinh cho đến hết vỉ thuốc thứ hai. Nếu bệnh nhân không ra máu kinh sau khi đã hết vỉ thuốc thứ hai, cần loại trừ khả năng có thai trước khi tiếp tục uống vỉ thuốc tiếp theo.
Không loại trừ khả năng nếu dùng đồng thời Ridne-35 với các tetracyclin uống có thể làm giảm hiệu quả tránh thai mặc dù điều này chưa được chứng minh. Khi dùng cùng lúc với các thuốc loại này nên dùng thêm các phương pháp tránh thai không chứa nội tiết tố (không dùng phương pháp tránh thai đo nhiệt độ hoặc tính vòng kinh). Với rifampicin, nên tiếp tục dùng thêm biện pháp tránh thai khác trong 4 tuần sau khi dừng điều trị, kể cả khi chỉ điều trị ngắn ngày.
Nhu cầu về thuốc trị tiểu đường đường uống hoặc insulin có thể thay đổi tùy theo mức độ ảnh hưởng đến độ dung nạp glucose. Không nên dùng đồng thời cỏ thảo dược St John's (Hypericum perforatum) với Ridne-35 do có thể làm mất tác dụng tránh thai.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in