Ridne-35

Ridne-35 Quá liều

cyproterone + ethinylestradiol

Nhà sản xuất:

Haupt Pharma

Nhà tiếp thị:

Stragen Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Vì vậy, khi quá liều nên điều trị triệu chứng. Quá liều có thể gây buồn nôn, nôn hoặc chảy máu âm đạo ở phụ nữ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in