Risperstad

Risperstad Mô tả

risperidone

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Thành phần tá dược
Risperstad 1: Lactose monohydrat, natri lauryl sulphat, microcrystallin cellulose, tinh bột bắp, colloidal silica khan, magnesi stearat, opadry trắng.
Risperstad 2: Lactose monohydrat, natri lauryl sulphat, microcrystallin cellulose, tinh bột bắp, colloidal silica khan, magnesi stearat, opadry cam.
Dạng bào chế
Risperstad 1: Viên nén hình thuôn dài, bao phim màu trắng, hai mặt khum, một mặt khắc logo "
Image from Drug Label Content
", một mặt có khắc vạch.
Risperstad 2: Viên nén thuôn dài, bao phim màu hồng cam, hai mặt khum, một mặt khắc logo "
Image from Drug Label Content
", một mặt có khắc vạch.
Viên Risperstad có thể bẻ đôi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in