Risperstad

Risperstad Dược động học

risperidone

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Hấp thu: Risperidone được hấp thu tốt. Sinh khả dụng tuyệt đối  khoảng 70% (CV = 25%). Sau khi uống, nồng độ đỉnh trung bình của risperidone đạt được sau khoảng 1 giờ. Thức ăn không ảnh hưởng đến tỉ lệ cũng như mức độ hấp thu của risperidone.
Phân bố: Risperidone được phân bố nhanh chóng. Thể tích phân bố từ 1-2 L/kg. Trong huyết tương, risperidone gắn kết albumin và acid alpha1-glycoprotein. Risperidone gắn kết với protein huyết tương khoảng 90% và chất chuyển hóa chính của nó, 9-hydroxyrisperidone, khoảng 77%.
Chuyển hóa: Risperidone được chuyển hóa chủ yếu ở gan. Con đường chuyển hóa chủ yếu của risperidone là hydroxyl hóa thành 9-hydroxyrisperidone bởi enzym CYP 2D6. Con đường chuyển hóa thứ yếu là thông qua quá trình N-dealkyl hóa. Chất chuyển hóa chính là 9-hydroxyrisperidone có hoạt tính dược lý tương tự risperidone.
Thải trừ: Risperidone và chất chuyển hóa của nó được thải trừ qua nước tiểu, và một phần ít hơn qua phân. Thời gian bán thải biểu kiến của risperidone là 3 giờ ở những người chuyển hóa mạnh và 20 giờ ở những người chuyển hóa yếu. Thời gian bán thải biểu kiến của 9-hydroxyrisperidone là 21 giờ ở những người chuyển hóa nhanh và 30 giờ ở những người chuyển hóa chậm. Dược động học của chất có hoạt tính, sau khi dùng liều đơn hay đa liều, giống nhau ở người chuyển hóa mạnh và chuyển hóa yếu, với thời gian bán thải trung bình là khoảng 20 giờ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in