Rulid

Rulid Chống chỉ định

roxithromycin

Nhà sản xuất:

Roussel Vietnam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Không được dùng thuốc này trong các trường hợp sau:
- Đã biết dị ứng với macrolid (erythromycin và các thuốc cùng nhóm).
- Phối hợp với ergotamin và dihydroergotamin (thuốc trị chứng nhức nửa đầu).
- Phối hợp với cisaprid (thuốc chống trào ngược dạ dày, thực quản).
- Phối hợp với terfenadin hay astemisol do nguy cơ loạn nhịp tim đe dọa tính mạng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in