Sandostatin LAR

Sandostatin LAR

octreotide

Nhà sản xuất:

Novartis Pharma

Nhà phân phối:

Phytopharma
Thông tin cơ bản
Thành phần
Octreotide (tác dụng kéo dài).
Cách dùng
Tiêm sâu vào cơ mông. Vị trí tiêm nhắc lại nên thay đổi giữa cơ mông trái và phải.
Phân loại MIMS
Hormon dinh dưỡng & các thuốc tổng hợp có liên quan
Phân loại ATC
H01CB02 - octreotide ; Belongs to the class of antigrowth hormone. Used in hypothalamic hormone preparations.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Sandostatin LAR Bột pha tiêm 10 mg
Trình bày/Đóng gói
10 mg x 1's
Dạng
Sandostatin LAR Bột pha tiêm 20 mg
Trình bày/Đóng gói
20 mg x 1's
Dạng
Sandostatin LAR Bột pha tiêm 30 mg
Trình bày/Đóng gói
30 mg x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in