Sara

Sara

paracetamol

Nhà sản xuất:

Thai Nakorn Patana VN
Thông tin cơ bản
Thành phần
Sara Mỗi viên: Paracetamol 500 mg, Mỗi 5 mL hỗn dịch (hương dâu): Paracetamol 120 mg. Sara for children Mỗi 5 mL hỗn dịch (hương cam): Paracetamol 250 mg.
Cách dùng
Có thể dùng lúc đói hoặc no.
Phân loại MIMS
Thuốc giảm đau (không opioid) & hạ sốt
Phân loại ATC
N02BE01 - paracetamol ; Belongs to the class of anilide preparations. Used to relieve pain and fever.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Sara for children Hỗn dịch uống
Trình bày/Đóng gói
30 mL x 1's;60 mL x 1's
Dạng
Sara Hỗn dịch uống
Trình bày/Đóng gói
30 mL x 1's;60 mL x 1's
Dạng
Sara Viên nén 500 mg
Trình bày/Đóng gói
25 × 4's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in