Senna / Sennosides A & B


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Constipation
Adult: 15-30 mg (as total sennosides) 1-2 times daily.
Child: 2-6 yr: 3.75-7.5 mg once daily in the morning; 6-12 yr: 7.5-15 mg once daily at night or in the morning; ≥12 yr: 15-30 mg at bedtime.

Oral
Bowel evacuation
Adult: 105-157.5 mg of sennosides on the day before the procedure. May be given as a liquid preparation.
Chống chỉ định
Nausea or vomiting, undiagnosed abdominal pain, intestinal obstruction.
Thận trọng
Inflammatory bowel disease. Avoid prolonged use.
Phản ứng phụ
Mild abdominal discomfort e.g. colic and cramps; diarrhoea, hypokalaemia and atonic non-functioning colon (prolonged use); reversible melanosis coli (chronic use). May colour the urine yellowish-brown at acidic pH or red at alkaline pH.
Tác dụng
Description: Sennosides A and B increase intestinal motility through release of active anthraquinones into the colon by colonic bacteria. Purified sennosides (sennosides A and B) are used similarly to senna.
Duration: 6-12 hr.
Pharmacokinetics:
Absorption: Some absorption following oral admin.
Distribution: Enters the breast milk.
Metabolism: Unabsorbed senna undergoes hydrolysis in the colon to release the active anthraquinones while absorbed senna undergoes hepatic metabolism.
Excretion: Excreted in the urine & faeces.
Phân loại MIMS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Senna / Sennosides A & B từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in