Simponi

Simponi Thận trọng lúc dùng

golimumab

Nhà sản xuất:

Baxter
/
Cilag AG

Nhà tiếp thị:

Johnson & Johnson
/
Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Thận trọng đặc biệt khi tiêu hủy và xử lý khác
SIMPONI được cung cấp trong một bút tiêm chứa sẵn thuốc chỉ dùng một lần có tên SmartJect hoặc một bơm tiêm dùng một lần. Mỗi hộp SIMPONI đều có tờ hướng dẫn sử dụng mô tả đầy đủ cách sử dụng bút tiêm hoặc bơm tiêm. Sau khi lấy bút tiêm chứa sẵn thuốc hoặc bơm tiêm chứa sẵn thuốc ra khỏi tủ lạnh, nên chờ 30 phút để bơm tiêm/bút tiêm chứa sẵn thuốc đạt đến nhiệt độ phòng trước khi tiêm SIMPONI. Không nên lắc bút tiêm hoặc bơm tiêm.
Dung dịch tiêm trong suốt đến hơi trắng đục, không màu đến vàng nhạt và có thể chứa một vài hạt nhỏ protein trong suốt hoặc màu trắng. Hình dạng này không phải là bất thường đối với các dung dịch có chứa protein. Không nên dùng SIMPONI nếu dung dịch bị đổi màu, vẩn đục hoặc chứa các phần tử/hạt lạ có thể thấy được.
Hướng dẫn sử dụng chi tiết về cách chuẩn bị và cách tiêm SIMPONI trong bút tiêm hoặc bơm tiêm chứa sẵn thuốc được nêu dưới đây.
Nên tiêu hủy bất kỳ thuốc không sử dụng hoặc chất thải theo qui định của địa phương.
- xem Bảng hướng dẫn sử dụng.

Image from Drug Label Content


Image from Drug Label Content


Image from Drug Label Content


Image from Drug Label Content
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in