Simponi

Simponi Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

golimumab

Nhà sản xuất:

Baxter
/
Cilag AG

Nhà tiếp thị:

Johnson & Johnson
/
Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Điều trị nên được khởi đầu và giám sát bởi các bác sỹ chuyên khoa có kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị viêm khớp dạng thấp, viêm đa khớp tự phát thiếu niên, viêm khớp vẩy nến, viêm cột sống dính khớp, viêm cột sống khớp trục không có hình ảnh tổn thương trên X quang, hoặc viêm loét đại tràng. Nên phát Thẻ nhắc nhớ cho bệnh nhân khi được điều trị bằng SIMPONI.
Liều dùng
Viêm khớp dạng thấp
SIMPONI 50 mg tiêm một lần mỗi tháng vào cùng một ngày cho mỗi tháng.
Nên dùng SIMPONI đồng thời với MTX.
Viêm khớp vẩy nến, viêm cột sống dính khớp, hoặc viêm cột sống khớp trục không có hình ảnh tổn thương trên X quang
SIMPONI 50 mg tiêm một lần mỗi tháng vào cùng một ngày cho mỗi tháng.
Đối với tất cả các chỉ định điều trị trên, dữ liệu hiện có cho thấy đáp ứng lâm sàng thường đạt được trong vòng 12 đến 14 tuần điều trị (sau 3-4 liều). Nên xem xét lại việc tiếp tục điều trị ở những bệnh nhân không có bằng chứng về lợi ích điều trị trong khoảng thời gian này.
Bệnh nhân có thể trọng hơn 100 kg: Đối với tất cả các chỉ định điều trị trên, khi những bệnh nhân bị RA, PsA, AS, hoặc nr-Axial SpA với thể trọng hơn 100kg không đạt đáp ứng lâm sàng đầy đủ sau 3 hoặc 4 liều dùng, có thể xem xét tăng liều golimumab đến 100 mg một lần mỗi tháng, nhưng phải tính đến tăng nguy cơ xảy ra một số phản ứng có hại nghiêm trọng của thuốc với liều dùng 100 mg so với liều 50 mg (xem mục Tác dụng không mong muốn). Nên xem xét lại việc tiếp tục điều trị ở những bệnh nhân không có bằng chứng về lợi ích điều trị sau khi nhận bổ sung 3 đến 4 liều 100 mg.
Viêm loét đại tràng
Bệnh nhân có thể trọng dưới 80 kg: Liều khởi đầu SIMPONI là 200 mg, liều kế tiếp 100 mg vào tuần 2. Bệnh nhân có đáp ứng đầy đủ nên được dùng liều 50 mg vào tuần 6 và mỗi 4 tuần sau đó. Bệnh nhân có đáp ứng không đầy đủ có thể đạt hiệu quả khi tiếp tục điều trị với liều 100 mg vào tuần 6 và mỗi 4 tuần sau đó. (xem mục Đặc tính dược lực học).
Bệnh nhân có thể trọng lớn hơn hoặc bằng 80 kg: Liều khởi đầu SIMPONI là 200 mg, liều kế tiếp 100 mg vào tuần 2 và tiếp tục dùng liều 100 mg mỗi 4 tuần sau đó (xem mục Đặc tính dược lực học).
Trong thời gian điều trị duy trì, có thể giảm dần liều corticosteroid theo các hướng dẫn thực hành lâm sàng.
Dữ liệu hiện có cho thấy đáp ứng lâm sàng thường đạt được trong vòng 12 đến 14 tuần điều trị (sau 4 liều). Nên xem xét lại việc tiếp tục điều trị ở những bệnh nhân không có bằng chứng về lợi ích điều trị trong khoảng thời gian này.
Quên thuốc
Nếu bệnh nhân quên tiêm SIMPONI vào ngày dự kiến, nên tiêm liều thuốc đã quên ngay khi nhớ lại. Nên hướng dẫn bệnh nhân không tiêm liều gấp đôi để bù cho liều thuốc đã quên.
Nên tiêm liều tiếp theo dựa trên hướng dẫn sau đây:
• nếu liều bị quên dưới 2 tuần, bệnh nhân nên tiêm liều đã quên và tiếp tục dùng theo lịch tiêm ban đầu.
• nếu liều bị quên nhiều hơn 2 tuần, bệnh nhân nên tiêm liều đã quên và lập một lịch tiêm mới tính từ ngày tiêm liều quên thuốc này.
Đối tượng đặc biệt
Người cao tuổi (≥65 tuổi)
Không cần chỉnh liều ở người cao tuổi.
Suy thận và suy gan
Chưa nghiên cứu sử dụng SIMPONI ở quần thể bệnh nhân này. Không thể đưa ra liều khuyến cáo sử dụng.
Trẻ em
Chưa xác lập tính an toàn và hiệu quả của SIMPONI ở bệnh nhân dưới 18 tuổi cho các chỉ định ngoại trừ viêm đa khớp tự phát thiếu niên (pJIA).
Viêm đa khớp tự phát thiếu niên
SIMPONI 50 mg dùng một lần mỗi tháng, cùng một ngày mỗi tháng, cho trẻ có thể trọng tối thiểu 40 kg.
Dữ liệu hiện có cho thấy đáp ứng lâm sàng thường đạt được trong khoảng 12 đến 14 tuần điều trị (sau 3-4 liều). Nên xem xét lại việc tiếp tục điều trị ở trẻ không cho thấy các bằng chứng về lợi ích của việc điều trị trong khoảng thời gian này. 
Cách dùng
SIMPONI được tiêm dưới da. Sau khi được huấn luyện đúng kỹ thuật tiêm dưới da, bệnh nhân có thể tự tiêm nếu bác sỹ thấy phù hợp và có sự giám sát y tế khi cần thiết. Nên hướng dẫn bệnh nhân tiêm toàn bộ lượng thuốc SIMPONI theo hướng dẫn chi tiết về cách dùng thuốc được nêu trong tờ hướng dẫn sử dụng. Nếu cần tiêm nhiều lần, nên tiêm thuốc ở các vị trí khác nhau trên cơ thể.
Về hướng dẫn sử dụng thuốc, xem phần Thận trọng đặc biệt khi tiêu hủy và xử lý khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in