Simponi

Simponi Tương tác

golimumab

Nhà sản xuất:

Baxter
/
Cilag AG

Nhà tiếp thị:

Johnson & Johnson
/
Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Chưa thực hiện các nghiên cứu tương tác thuốc.
Sử dụng đồng thời với các liệu pháp sinh học khác
Không khuyến cáo phối hợp golimumab với các trị liệu sinh học khác được dùng để điều trị các bệnh lý tương tự như chỉ định điều trị của golimumab, bao gồm anakinra và abatacept (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Vaccine sống/tác nhân lây nhiễm để điều trị
Không nên dùng vaccine sống đồng thời với golimumab (xem mục Cảnh báo và thận trọngSử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú).
Không dùng các tác nhân lây nhiễm để điều trị đồng thời với golimumab (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Methotrexate
Mặc dù sử dụng đồng thời với methotrexate gây tăng nồng độ đáy ở trạng thái ổn định của golimumab ở bệnh nhân bị RA, PsA hoặc AS, nhưng dữ liệu hiện có không đề xuất phải chỉnh liều golimumab hoặc methotrexate (xem mục Đặc tính dược động học).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in