Simponi

Simponi Quá liều

golimumab

Nhà sản xuất:

Baxter
/
Cilag AG

Nhà tiếp thị:

Johnson & Johnson
/
Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Đã sử dụng liều đơn đến 10 mg/kg dùng đường tĩnh mạch trong một nghiên cứu lâm sàng mà không có độc tính phụ thuộc liều. Nếu quá liều, đề nghị theo dõi bệnh nhân về bất kỳ các dấu hiệu hoặc triệu chứng của tác dụng bất lợi và tiến hành điều trị triệu chứng phù hợp ngay lập tức.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in