Singulair

Singulair Mô tả

montelukast

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme (MSD)

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nén nhai
SINGULAIR 4 mg được cung cấp dưới dạng viên nén màu hồng, hình bầu dục, hai mặt lồi, có khắc chữ SINGULAIR trên một mặt và MSD 711 trên mặt kia.
SINGULAIR 5 mg được cung cấp dưới dạng viên nén màu hồng, hình tròn, hai mặt lồi, có khắc chữ SINGULAIR trên một mặt và MSD 275 trên mặt kia.
Cốm uống
SINGULAIR 4 mg là cốm uống rắn đồng nhất màu trắng, dạng hạt, thô, trơn chảy, không có tiểu phân lạ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in