SMOFlipid 20%

SMOFlipid 20%

Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi 100 mL: Dầu đậu tương 6 g, triglycerides mạch trung bình 6 g, dầu ô-liu 5 g, dầu cá 3 g. Năng lượng 200 kCal.
Phân loại MIMS
Sản phẩm dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa
Phân loại ATC
B05BA02 - fat emulsions ; Belongs to the class of solutions for parenteral nutrition used in I.V. solutions.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in