Solacy Adulte

Solacy Adulte Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Grimberg

Nhà phân phối:

Nafarma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Liều dùng: Thuốc này dành cho người lớn.
3 viên/ngày trong 3 tháng.
Nuốt các viên thuốc với một ly nước, tốt nhất là trong bữa ăn.
Đường dùng: Đường uống.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in