Solacy Adulte

Solacy Adulte Thận trọng

Nhà sản xuất:

Grimberg

Nhà phân phối:

Nafarma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng
Sản phẩm này có chứa vitamin A, cần lưu ý chỉnh liều khi dùng đồng thời với các thuốc khác có chứa vitamin A.
Do hiện diện saccharose, chống chỉ định dùng thuốc trong trường hợp không dung nạp fructose (bệnh di truyền hiếm gặp).
Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: Không có ảnh hưởng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in