Solacy Adulte

Solacy Adulte Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

Nhà sản xuất:

Grimberg

Nhà phân phối:

Nafarma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Có thai
Vitamin A gây quái thai ở vài loài động vật.
Ở người, trường hợp thai dị dạng đã được ghi nhận khi sử dụng liều cao vitamin A. Tuy nhiên, cho đến nay, do thiếu những nghiên cứu dịch tễ học đáng tin cậy và do số lượng các ca bệnh riêng lẻ còn ít nên chưa thể đưa ra kết luận rõ ràng về tính xác thực của nguy cơ gây dị dạng thai.
Vì vậy, thuốc dùng không nên chứa lượng vitamin A vượt quá 5000 IU/ngày ngoài lượng vitamin A cung cấp hằng ngày qua thức ăn.
Cho con bú
Với liều cao, có nguy cơ quá liều cho trẻ sơ sinh.
Vì vậy, thuốc dùng không nên chứa lượng vitamin A vượt quá 5000 IU/ngày ngoài lượng vitamin A cung cấp hằng ngày qua thức ăn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in