Spiriva Respimat

Spiriva Respimat Thành phần

tiotropium bromide

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi nhát xịt: Tiotropium 2,5 mcg (một liều tương đương 2 nhát xịt).
2,5 mcg tiotropium tương đương 3,124 mcg tiotropium bromide monohydrate.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in