Stacytine 200/Stacytine 600

Stacytine 200/Stacytine 600 Mô tả

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Thành phần tá dược:
Vitamin C, acid citric khan, natri bicarbonat, sorbitol, copovidon, aspartam, natri saccharin, mùi cam 10888-71, mùi cam 12026-31, natri carbonat khan, betacaroten, macrogol 6000, natri benzoat.
Dạng bào chế:
Viên nén sủi bọt.
Stacytine 200: Viên nén tròn, trắng ngà đến vàng nhạt, hai mặt bằng.
Stacytine 600: Viên nén tròn, màu vàng nhạt có đốm nâu, hai mặt bằng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in