Stacytine 200/Stacytine 600

Stacytine 200/Stacytine 600 Phân loại MIMS

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Phân loại MIMS
Các thuốc khác có tác dụng trên hệ hô hấp / Thuốc giải độc & khử độc
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in