Stacytine 200/Stacytine 600

Stacytine 200/Stacytine 600 Quá liều

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Những triệu chứng quá liều acetylcysteine xảy ra khá nghiêm trọng. Đặc biệt là hạ huyết áp; những triệu chứng khác bao gồm suy hô hấp, tan huyết, đông máu nội mạch rải rác và suy thận, nhưng một vài triệu chứng này có thể do ngộ độc paracetamol.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in