Stacytine 200/Stacytine 600

Stacytine 200/Stacytine 600 Trình bày

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nén sủi bọt: hộp 4 vỉ x 4 viên, hộp 1 tuýp 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in