Stacytine 200/Stacytine 600

Stacytine 200/Stacytine 600 Bảo quản

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô, tránh ánh sáng và tránh ẩm. Nhiệt độ không quá 30oC.
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in