Stacytine 200/Stacytine 600

Stacytine 200/Stacytine 600 Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Phụ nữ có thai: Ðiều trị quá liều paracetamol bằng acetylcysteine ở người mang thai có hiệu quả, an toàn và có khả năng ngăn chặn được độc tính cho gan ở thai nhi cũng như ở người mẹ.
Phụ nữ cho con bú: Thuốc dùng an toàn cho người cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in