Stadmazol

Stadmazol Mô tả

clotrimazole

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Thành phần tá dược:
Stadmazol 100: Lactose monohydrat, microcrystallin cellulose, tinh bột ngô, hypromellose, tinh bột natri glycolat, magnesi stearat, colloidal silica khan, acid lactic, calci lactat pentahydrat.
Stadmazol 500: Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, crospovidone, hypromellose 15 cps, lactic acid, calcium lactate pentahydrate, maize starch, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate.
Dạng bào chế:
Viên nén đặt âm đạo.
Stadmazol 100: Viên nén hình viên đạn, màu trắng, hai mặt khum, trơn.
Stadmazol 500: Viên nén hình viên đạn, màu trắng ngà, hai mặt khum, một mặt khắc số “500”, một mặt trơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in