Stadmazol

Stadmazol Chỉ định/Công dụng

clotrimazole

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Stadmazol 100 được dùng điều trị viêm âm đạo do Candida.
Stadmazol 500 được dùng điều trị viêm âm đạo do:
- Nấm (thường là Candida).
- Bội nhiễm bởi các vi khuẩn nhạy cảm với clotrimazole.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in