Stadmazol

Stadmazol Dược động học

clotrimazole

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Các nghiên cứu dược động sau khi dùng thuốc ở đường âm đạo cho thấy chỉ một lượng nhỏ clotrimazole (3-10% liều dùng) được hấp thu. Do lượng clotrimazole được hấp thu chuyển hóa qua gan nhanh thành chất chuyển hóa không có hoạt tính dược lý nên nồng độ đỉnh trong huyết tương của clotrimazole sau khi dùng liều 500 mg ở đường âm đạo đạt dưới 10 ng/mL, chứng tỏ clotrimazole dùng đường âm đạo không gây tác dụng toàn thân đáng kể hoặc hạn chế các tác dụng không mong muốn của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in