Stadmazol

Stadmazol Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

clotrimazole

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Khả năng sinh sản: Chưa có nghiên cứu trên người về hiệu quả của clotrimazole trên khả năng sinh sản, tuy nhiên, các nghiên cứu trên động vật không cho thấy ảnh hưởng của thuốc lên khả năng sinh sản.
Phụ nữ mang thai:
Chưa có nghiên cứu rõ ràng và đầy đủ trên phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ.
Dữ liệu về việc sử dụng clotrimazole trên phụ nữ có thai còn hạn chế. Các nghiên cứu trên động vật với clotrimazole cho thấy có độc tính sinh sản ở liều uống cao. Với tác dụng toàn thân thấp của clotrimazole khi điều trị qua đường âm đạo, ảnh hưởng có hại liên quan đến độc tính sinh sản chưa được dự đoán.
Stadmazol 100: Thuốc này chỉ dùng cho phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu khi có chỉ định rõ ràng của bác sĩ.
Stadmazol 500: Clotrimazole có thể dùng trong thời kỳ mang thai, dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ hoặc nữ hộ sinh.
Trong thai kỳ viên đặt âm đạo được sử dụng nhưng không được dùng dụng cụ đặt thuốc.
Phụ nữ cho con bú:
Stadmazol 100: Chưa biết thuốc có bài tiết vào sữa mẹ hay không, thận trọng khi dùng clotrimazole cho phụ nữ đang cho con bú.
Stadmazol 500: Dữ liệu về dược lực học/độc tính trên động vật cho thấy khả năng bài tiết clotrimazole/chất chuyển hóa trong sữa mẹ sau khi tiêm tĩnh mạch. Nguy cơ trên trẻ bú sữa mẹ không thể loại trừ. Cần xem xét quyết định ngừng cho con bú hay ngưng/hạn chế dùng clotrimazole dựa trên sự cân nhắc giữa lợi ích của việc cho con bú và việc điều trị của người mẹ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in