Mới
Stelara 130mg

Stelara 130mg Thận trọng lúc dùng

ustekinumab

Nhà sản xuất:

Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Không được lắc dung dịch trong lọ thuốc STELARA. Kiểm tra các vật thể lạ trong dung dịch hoặc sự biến màu của dung dịch bằng mắt thường trước khi dùng. Dung dịch dạng trong, từ không màu đến màu vàng nhạt. Không nên sử dụng sản phẩm nếu dung dịch bị biến màu hoặc đục, hoặc nếu có sự xuất hiện của vật thể lạ.
Pha loãng
Dung dịch đậm đặc pha truyền STELARA phải được pha loãng và chuẩn bị bởi chuyên gia y tế sử dụng kỹ thuật vô trùng.
1. Tính toán liều và số lọ STELARA cần dùng dựa trên cân nặng bệnh nhân (xem mục Liều lượng và cách dùng, Bảng 5). Mỗi lọ 26 mL STELARA chứa 130 mg ustekinumab. Chỉ sử dụng lọ STELARA còn nguyên vẹn.
2. Rút và loại bỏ lượng dung dịch natri clorid 9 mg/mL (0,9%) khỏi túi truyền 250 mL tương đương với thể tích STELARA sẽ được bổ sung vào. (loại bỏ 26 mL natri clorid cho mỗi lọ STELARA được sử dụng, nếu dùng 2 lọ - loại bỏ 52 mL, nếu dùng 3 lọ - loại bỏ 78 mL, nếu dùng 4 lọ - loại bỏ 104 mL).
3. Rút 26 mL STELATA khỏi mỗi lọ cần thiết và bổ sung nó vào túi truyền 250 mL. Thể tích cuối cùng của túi truyền nên là 250 mL. Trộn nhẹ nhàng.
4. Kiểm tra bằng mắt dung dịch pha loãng trước khi dùng. Không sử dụng nếu thấy các tiểu phân mờ đục, sự biến màu hoặc quan sát thấy tiểu phân lạ.
5. Truyền dung dịch pha loãng trong ít nhất một giờ. Một khi đã pha loãng, nên truyền hết dung dịch trong vòng 8 giờ sau khi pha loãng vào túi dịch truyền.
6. Chỉ sử dụng bộ dây truyền với bộ lọc bên trong, vô khuẩn, không chất gây sốt, gắn protein thấp (kích thước lỗ lọc 0,2 µm).
7. Mỗi lọ chỉ sử dụng một lần và bất kỳ phần thuốc nào không sử dụng nên được loại bỏ theo quy định của địa phương.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in