Mới
Stelara 130mg

Stelara 130mg Tương tác

ustekinumab

Nhà sản xuất:

Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Không nên dùng đồng thời các vaccine sống với STELARA (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Không có các nghiên cứu tương tác thuốc nào được thực hiện ở người. Trong các phân tích dược động học theo quần thể của các nghiên cứu giai đoạn III, đã khảo sát tác dụng của các thuốc sử dụng đồng thời thường xuyên nhất ở những bệnh nhân mắc bệnh vẩy nến (bao gồm paracetamol, ibuprofen, acid acetylsalicylic, metformin, atorvastatin, levothyroxine) lên dược động học của ustekinumab. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự tương tác với các thuốc dùng đồng thời này. Cơ sở cho phân tích này là có ít nhất 100 bệnh nhân (> 5% dân số nghiên cứu) được điều trị đồng thời với các thuốc này trong ít nhất 90% thời gian nghiên cứu. Dược động học của ustekinumab không bị ảnh hưởng khi dùng cùng lúc với MTX, các NSAID, 6-mercaptopurine, azathioprine và các corticosteroid đường uống ở những bệnh nhân bị viêm khớp vẩy nến, bệnh Crohn hay viêm loét đại tràng, hoặc trước đó đã sử dụng các chất kháng TNFα ở những bệnh nhân viêm khớp vẩy nến hoặc bệnh Crohn hoặc trước đó đã sử dụng các thuốc sinh học (như các chất kháng TNFα và/hoặc vedolizumab) ở các bệnh nhân viêm loét đại tràng.
Các kết quả của một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm (in vitro) cho thấy không cần phải chỉnh liều thuốc ở những bệnh nhân đang dùng kèm các cơ chất của CYP450 (xem mục Dược lý - Đặc tính dược động học).
Trong các nghiên cứu trên bệnh vẩy nến, an toàn và hiệu quả của STELARA khi kết hợp với các chất ức chế miễn dịch, bao gồm các sinh phẩm, hoặc quang trị liệu vẫn chưa được đánh giá. Trong các nghiên cứu về viêm khớp vẩy nến, sử dụng đồng thời MTX không ảnh hưởng đến an toàn hoặc hiệu quả của STELARA. Trong các nghiên cứu trên bệnh Crohn và viêm loét đại tràng, sử dụng đồng thời với các chất ức chế miễn dịch hoặc corticosteroid không ảnh hưởng đến an toàn hoặc hiệu quả của STELARA (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in