Mới
Stelara 130mg

Stelara 130mg Chỉ định/Công dụng

ustekinumab

Nhà sản xuất:

Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Bệnh Crohn
STELARA được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân người lớn bị bệnh Crohn thể hoạt động từ trung bình đến nặng đáp ứng không đầy đủ, mất đáp ứng hoặc không dung nạp với phương pháp điều trị quy ước hay với một thuốc đối kháng TNFα hoặc có chống chỉ định với các trị liệu đó.
Viêm loét đại tràng
STELARA được chỉ định để điều trị cho bệnh nhân người lớn bị viêm loét đại tràng thể hoạt động từ trung bình đến nặng mà đáp ứng không đầy đủ, mất đáp ứng hoặc không dung nạp với phương pháp điều trị quy ước hay với một thuốc sinh học hoặc có chống chỉ định với các trị liệu đó (xem mục Dược lý - Đặc tính dược lực học).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in