Mới
Stelara 130mg

Stelara 130mg Bảo quản

ustekinumab

Nhà sản xuất:

Janssen-Cilag
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản trong tủ lạnh: 2ºC đến 8ºC. Không để đông lạnh.
Bảo quản lọ thuốc trong hộp carton để tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 36 tháng.
Không để đông lạnh.
Hạn dùng sau khi mở nắp xét về mặt hóa lý đã được chứng minh là 8 giờ ở nhiệt độ 15-25oC.
Xét về mặt vi sinh, nên sử dụng thuốc ngay lập tức trừ khi phương pháp pha loãng loại trừ được nguy cơ nhiễm vi sinh vật, truyền nhiễm. Nếu không sử dụng ngay, điều kiện và thời gian bảo quản sau khi mở nắp là trách nhiệm của người sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in