Stimol

Stimol

Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi gói 10 mL: Citrullin malat 1 g, tá dược vừa đủ 10 mL.
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A16AX - Various alimentary tract and metabolism products ; Used in treatment of alimentary tract and metabolism problems.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in