Stimol

Stimol Đặc tính

Nhà sản xuất:

Biocodex

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Đặc tính
STIMOL có chứa citrullin malat. Việc cung cấp malat, một thành phần chủ yếu của chu trình Krebs, làm giảm lactat trong máu bằng cách biến đối chất thải này thành năng lượng và khôi phục quá trình tạo ra năng lượng ATP thông qua chu trình Krebs.
Citrullin là một acid amin tham gia vào chu trình urê và giúp loại bỏ amoni dư thừa dưới dạng urê. Citrullin malat được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong vòng 45 phút sau khi uống với nồng độ đạt được gấp 6 đến 15 lần so với nồng độ ban đầu. Nồng độ sẽ giảm xuống bằng nồng độ ban đầu sau 5-6 giờ. Phức hợp nhanh chóng biến mất khỏi huyết tương trước khi được bài tiết qua nước tiểu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in