Stimol

Stimol Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Biocodex

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Đường uống. Cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi.
Người lớn: 3 ống hoặc 3 gói mỗi ngày, chia làm nhiều lần trong ngày.
Trẻ em: 2 ống hoặc 2 gói mỗi ngày, chia làm nhiều lần trong ngày.
Pha loãng thuốc trong ống hoặc gói trong một ly nước.
Thời gian điều trị giới hạn trong 4 tuần.
Cách dùng:
Gói:
1- Cầm gói thuốc thẳng đứng, sau đó xé hoặc cắt một góc gói thuốc.
2- Đổ thuốc vào trong ly, dùng các ngón tay ép dọc theo phần thuốc còn lại trong gói.
3- Pha loãng thuốc với nước có đường hoặc không có đường.
Ống: Dùng ngón cái và ngón trỏ bẻ 1 trong 2 đầu ống; đặt bên ống đã bẻ lên trên 1 ly và bẻ đầu thứ 2. Pha loãng thuốc với nước có đường hoặc không có đường.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in