Streptodornase


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Bedsore, Burns, Skin ulcer
Adult: Apply onto wound, ulcer or bedsore as needed. Rinse exudate from wound before application.
Chống chỉ định
Active bleeding.
Thận trọng
Patients at risk of bleeding or haemorrhage. Pregnancy & lactation.
Tác dụng không mong muốn
Temporary local burning sensation. Skin sensitisation may occur with repeated use.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Streptodornase is an enzyme obtained from different strains of Streptococcus haemolyticus. When used topically, it liquefies the components of dead cells & pus in a wound by catalysing the depolymerisation of deoxyribonucleoproteins. It is used with streptokinase in the topical treatment of lesions, wounds & other conditions that require clot or pus removal. The combination may also be used to dissolve clots in the bladder or urinary catheters.
Phân loại MIMS
Các sản phẩm trị liệu khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Streptodornase từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in