Sudocrem

Sudocrem Quá liều

Nhà sản xuất:

Actavis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Không có ghi nhận về trường hợp quá liều. Trong trường hợp nuốt một lượng lớn SUDOCREM có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy hay chóng mặt...
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in