Sudocrem

Sudocrem Thận trọng

Nhà sản xuất:

Actavis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng
Chỉ dùng ngoài da, tránh tiếp xúc với mắt và các niêm mạc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in