Sudocrem

Sudocrem Bảo quản

Nhà sản xuất:

Actavis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản nơi khô ráo và tránh ánh sáng ở nhiệt độ không quá 25oC.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in