Sudocrem

Sudocrem Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

Nhà sản xuất:

Actavis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Không có số liệu ghi nhận về bất kỳ tác dụng có hại nào của sản phẩm trong thời kỳ mang thai và cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in