Sulbutiamine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Asthenia
Adult: 400-600 mg daily.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Hypersensitivity. Lactation.
Thận trọng
Pregnancy.
Tác dụng không mong muốn
Mild agitation in elderly; allergic skin reactions.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Sulbutiamine is an antiasthenic drug. It increases physical resistance to fatigue, improves neuromuscular efficiency, learning, memory and the metabolic function of the cerebral cortex.
Pharmacokinetics:
Absorption: Rapidly absorbed in the GI tract after oral admin.
Distribution: Crosses the blood brain barrier.
Excretion: Half-life: about 5 hr.
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Sulbutiamine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Arcalion
  • Arcatamin
  • Arnion
  • Diamenton
  • Neurofar
  • Pyme Acolion
  • Surmenalit
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in